Versículos do Dia

Vend dig til mig og bliv frelst, du vide Jord, thi Gud er jeg, ellers ingen; Isaías 45:22

Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formår at frelse eders Sjæle. Tiago 1:21