1 Samuel 15

1 Så siger Hærskarers HERRE: Jeg vil straffe Amalek for, hvad de gjorde mod Israel, da de stillede sig i Vejen for det på Vandringen op fra Ægypten.

2 Så stævnede Saul Folket sammen og mønstrede dem i Telaim, 200000 Mand Fodfolk og 10000 Mand af Juda.

3 Derpå drog Saul mod Amaleks By og lagde Baghold i Dalen.

4 Og Saul slog Amalek fra Havila til Sjur, som ligger østen for Ægypten,

5 og tog Kong Agag af Amalek levende til Fange. På alt Folket lagde han Band og huggede dem ned med Sværdet;

6 men Saul og Folket skånede Agag og det bedste af Småkvæget og Hornkvæget, de fede og velnærede Dyr, alt det bedste; de vilde ikke lægge Band på dem,men på alt det dårlige og værdiløse Kvæg lagde de Band.

7 Da kom HERRENs Ord til Samuel således:

8 Og HERREN sendte dig af Sted med den Befaling: Gå hen og læg Band på Amalekiterne, de Syndere, og før Krig imod dem, indtil du har udryddet dem!

9 Derpå vendte Samuel sig for at gå, men Saul greb fat i hans Kappeflig, så den reves af.

10 Da vendte Samuel tilbage med Saul, og Saul tilbad HERREN.

11 Samuel begav sig så til Rama, mens Saul drog op til sit Hjem i Sauls Gibea.

12 Og Samuel så ikke mere Saul indtil sin Dødedag; thi Samuel sørgede over Saul. HERREN angrede, at han havde gjort Saul til Konge over Israel;

Capítulos

Bíblias