1 Samuel 18

1 Efter Davids Samtale med Saul blev Jonatans Sjæl bundet til Davids Sjæl, og han elskede ham som sin egen Sjæl;

2 og Saul tog ham samme dag til sig og tillod ham ikke at vende tilbage til sin Faders Hus.

3 Og Jonatan sluttede Pagt med David, fordi han elskede ham som sin egen Sjæl.

4 Og Jonatan afførte sig sin Kappe og gav David den tillige med sin Våbenkjortel, ja endog sit Sværd, sin Bue og sit Bælte.

5 Og David drog ud; hvor som helst Saul sendte ham hen, havde han Lykken med sig; derfor satte Saul ham over Krigerne, og han vandt Yndest hos alt Folket, endog hos Sauls Folk.

6 Men da de kom hjem, da David vendte tilbage efter at have fældet Filisteren, gik Kvinderne fra alle Israels Byer Saul i Møde med Sang og Dans, med Håndpauker, Jubel og Cymbler,

7 Og fra den Dag af så Saul skævt til David.

8 Næste Dag overvældede en ond Ånd fra Gud Saul, så han rasede i Huset, medens David som sædvanligt legede på Strenge; Saul havde sit Spyd i Hånden

9 Da kom Saul til at frygte David, fordi HERREN var med ham, medens han var veget fra Saul.

10 Derfor fjernede Saul ham fra sig og gjorde ham til Tusindfører; og han drog ud til Kamp og hjem igen i Spidsen for Krigerne;

11 og Lykken fulgte David i alt, hvad han foretog sig; thi HERREN var med ham.

12 Da Saul så, i hvor høj Grad Lykken fulgte ham, gruede han for ham;

13 men hele Israel og Juda elskede David, fordi han drog ud til Kamp og hjem i Spidsen for dem.

14 Men da Tiden kom, at Sauls Datter Merab skulde gives David til Ægte, blev hun givet til Adriel fra Mehol

15 Sauls Datter Mikal fattede Kærlighed til David. Det kom Saul for Øre, og han syntes godt derom;

16 Da hans Folk fortalte David dette, samtykkede han i at blive Kongens Svigersøn.

17 Derpå brød David op og drog ud med sine Mænd og dræbte 200 Filistere, og David kom med deres Forhuder og leverede Kongen dem fuldtallige for at blive hans Svigersøn. Så gav Saul ham sin Datter Mikal til Ægte.

18 Men da Saul så og skønnede, at HERREN var med David, og at hele Israel elskede ham,

19 frygtede han David endnu mere, og Saul blev for stedse David fjendsk.

20 Filisternes Høvdinger rykkede i Marken; og hver Gang de rykkede ud, havde David mere Held med sig end alle Sauls Folk, og han vandt stort Ry.

Capítulos

Bíblias