2 Reis 4

1 Så gik hun fra ham og lukkede sig inde med sine Sønner; og de rakte hende Dunkene, medens hun fyldte på.

2 Det skete en Dag, at Elisa på sin Vej kom til Sjunem. Der boede en velhavende Kvinde, som nødte ham til at spise hos sig; og hver Gang han senere kom forbi, tog han derind og spiste.

3 Så kom han en Dag derhen og gik op i Stuen og lagde sig.

4 Men Kvinden blev frugtsommelig og fødte en Søn Året efter ved samnme Tid, således som Elisa havde sagt hende.

5 Da Drengen var blevet stor, gik han en Dag ud til sin Fader hos Høstfolkene.

6 Han tog, ham og har ham hjem til hans Moder, og han sad på hendes Skød til Middag; så døde han.

7 Men hun gik op og lagde ham på den Guds Mands Seng, og derefter lukkede hun Døren og gik.

8 Og da Elisa var kommet ind i Huset, så han Drengen ligge død på Sengen.

9 Han gik da hen og lukkede sig inde med ham og bad til HERREN.

10 Derpå steg han op og lagde sig oven på Drengen med sin Mund på hans Mund, sine Øjne på hans Øjne og sine Hænder på hans Hænder, og medens han således bøjede sig over ham, blev Drengens Legeme varmt.

11 Så steg han ned og gik een Gang frem og tilbage i Huset, og da han atter steg op og bøjede sig over Drengen, nyste denne syv Gange og slog Øjnene op.

12 Og hun trådte hen og faldt ned for hans Fødder og kastede sig til Jorden, tog så sin Dreng og gik ud.

13 Så gik en ud på Marken for at plukke Urter, og da han fandt en Slyngplante med vilde Agurker, plukkede han så mange, han kunde bære i sin Kappe; da han kom tilbage, skar han dem itu og kom dem i Gryden, thi han kendte dem ikke.

14 Da satte han det frem for dem, og de spiste og levnede efter HERRENs Ord.

Capítulos

Bíblias