2 Samuel 5

1 Og alle Israels Ældste kom til Kongen i Hebron, og Kong David sluttede i Hebron Pagt med dem for HERRENs Åsyn, og de salvede David til Konge over Israel.

2 David var tredive År, da han blev Konge, og han herskede fyrretyve År.

3 I Hebron herskede han over Juda syv År og seks Måneder, og i Jerusalem herskede han tre og tredive År over hele Israel og Juda.

4 Men David indtog Klippeborgen Zion, det er Davidsbyen.

5 Så tog David Bolig i Klippeborgen og kaldte den Davidsbyen; og han befæstede Byen rundt om fra Millo og indefter.

6 Og David blev mægtigere og mægtigere; HERREN, Hærskarers Gud, var med ham.

7 Kong Hiram af Tyrus sendte Sendebud til David med Cedertræer og tillige Tømmermænd og Stenhuggere, som byggede ham et Hus.

8 Da skønnede David, at HERREN havde sikret hans Kongemagt over Israel og højnet hans Kongedømme for sit Folk Israels Skyld.

9 David tog i Jerusalem endnu flere Medhustruer og Hustruer, efter at han var kommet dertil fra Hebron, og der fødtes ham flere Sønner og Døtre.

10 Navnene på dem, som fødtes ham i Jerusalem, er følgende: Sjammua, Sjobab, Natan, Salomo,

11 Jibhar, Elisjua, Nefeg, Jafia,

12 Elisjama, Ba'aljada og Elifelet.

13 Men da Filisterne hørte, at David var salvet til Konge over Israel, rykkede de alle ud for at søge efter ham. Ved Efterretningen herom drog David ned til Klippeborgen,

14 medens Filisterne kom og bredte sig i Refaimdalen.

15 Og de lod deres Guder i Stikken der, og David og hans Mænd tog dem.

16 Men Filisterne bredte sig på ny i Refaimdalen.

17 David gjorde, som HERREN bød,og slog Filisterne fra Gibeon til hen imod Gezer.

Capítulos

Bíblias