Amós 7

1 Således lod den Herre Herren mig skue: Se, græshopper kom til syne, da Efterslætten var ved at gro frem, Efterslætten efter Kongens Høst.

2 Således lod den Herre HERREN mig skue: Se, den Herre HERREN kaldte Ild frem til Straf, og den fortærede det store Verdensdyb; men da den vilde til at fortære Agerlandet,

3 Således lod han mig skue: Se, Herren stod på en Mur med et Blylod i Hånden.

4 men HERREN tog mig fra Hjorden og sagde til mig: Gå hen og profeter for mit Folk Israel!

5 Så hør nu HERRENs Ord! Du siger: Du må ikke profetere mod Israel, ej prædike mod Israels Hus!

Capítulos

Bíblias