Êxodo 4

1 For at de nemlig kan tro, at HERREN, deres Fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har åbenbaret sig for dig.

2 du skal tale til ham og lægge ham Ordene i Munden, så vil jeg være med din og hans Mund og lære eder, hvad I skal gøre.

3 Han skal tale på dine Vegne til Folket; han skal være din Mund, og du skal være som Gud for ham.

4 Så tog Moses sin Hustru og sin Søn og satte dem på sit Æsel og vendte tilbage til Ægypten; og Moses tog Guds Stav i Hånden.

5 Og da skal du sige til Farao: Så siger HERREN: Israel er min førstefødte Søn;

6 Men undervejs, i Natteherberget, kom HERREN imod ham og vilde dræbe ham.

7 Og Moses fortalte Aron om alt, hvad HERREN havde pålagt ham, og om alle de Tegn, han havde befalet ham at gøre.

8 Derefter gik Moses og Aron den og kaldte alle Israeliternes Ældste sammen;

9 og Aron fortalte alt, hvad HERREN havde sagt til Moses, og denne gjorde Tegnene i Folkets Påsyn.

10 Da troede Folket, og da de hørte, at HERREN havde givet Agt på Israeliterne og set til deres Elendighed, bøjede de sig og tilbad.

Capítulos

Bíblias