Êxodo 5

1 Samme Dag udstedte Farao følgende Befaling til Fogederne over Folket og dets Opsynsmænd:

2 men alligevel skal I pålægge dem at lave lige så mange Teglsten som hidtil, I må ikke eftergive dem noget; thi de er dovne, og derfor er det, de råber op og siger: Lad os drage ud og ofre til vor Gud!

3 Da spredte Folket sig over hele Ægypten for at samle Halmstrå.

4 Og da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron, som stod og ventede på dem,

Capítulos

Bíblias