Gênesis 15

1 Da troede Abram HERREN, og han regnede ham det til Retfærdighed.

2 Så tog han alle disse Dyr skar dem midt over og lagde Halvdelene over for hinanden; dog skar han ikke Fuglene over.

3 Da slog der Rovfugle ned på de døde Kroppe, men Abram skræmmede dem bort.

4 Da Solen så var ved at gå ned, faldt der Dvale over Abram, og se, Rædsel faldt over ham, et stort Mørke.

5 Dog vil jeg også dømme det Folk, de kommer til at trælle for, og siden skal de vandre ud med meget Gods.

6 Men du skal fare til dine Fædre i Fred og blive jordet i en god Alderdom.

7 Da Solen var gået ned og Mørket faldet på, viste der sig en rygende Ovn med en flammende Ildslue, der skred frem mellem de sønderskårne Kroppe.

8 det er Keniterne, Henizziterne, Kadmoniterne,

9 Hetiterne, Perizziterne, Refaiterne,

Capítulos

Bíblias