Gênesis 22

1 Da sadlede Abraham tidligt næste Morgen sit Æsel, tog to af sine Drenge og sin Søn Isak med sig, og efter at have kløvet Offerbrænde gav han sig på Vandring; til det Sted, Gud havde sagt ham.

2 Da Abraham den tredje Dag så. op, fik han Øje på Stedet langt borte.

3 Abraham tog da Brændet til Brændofferet og lagde,det på sin Søn Isak; selv tog han Ilden og Offerkniven, og så gik de to sammen.

4 Da de nåede det Sted, Gud havde sagt ham, byggede Abraham der et Alter og lagde Brændet til Rette; så bandt han sin Søn Isak og lagde ham på Alteret oven på Brændet.

5 Og Abraham greb Kniven og rakte Hånden ud for at slagte sin Søn.

6 Og da Abraham nu så op, fik han bag ved sig Øje på en Væder, hvis Horn havde viklet sig ind i de tætte Grene; og Abraham gik hen og tog Væderen og ofrede den som Brændoffer i sin Søns Sted.

7 Derfor kaldte Abraham dette Sted: HERREN udser sig, eller, som man nu til dags siger: Bjerget, hvor HERREN viser sig.

8 Men HERRENs Engel råbte atter til Abraham fra Himmelen:

9 så vil jeg velsigne dig og gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og Sandet ved Havets Bred; og dit Afkom skal tage sine Fjenders Porte i Besiddelse;

10 Derpå vendte Abraham tilbage til sine Drenge, og de brød op og tog sammen til Be'ersjeba. Og Abraham blev i Be'ersjeba.

11 Uz, hans førstefødte, dennes Broder Buz, Kemuel, Arams Fader,

12 Kesed, Hazo, Pildasj, Jidlaf og Betuel;

13 Betuel avlede Rebekka; disse otte har Milka født Abrahams Broder Nakor,

Capítulos

Bíblias