Gênesis 29

1 Derpå fortsatte Jakob sin Vandring og drog til Østens Børns Land.

2 Da fik han Øje på en Brønd på Marken og tre Hjorde af Småkvæg, der var lejrede ved den. Ved den Brønd vandede man Hjordene; og over Hullet lå der en stor Sten,

3 som man først væltede bort, når alle Hjordene var samlede, for siden, når Dyrene var vandet, at vælte den på Plads igen.

4 Medens han således stod og talte med dem, var Rakel kommet derhen med sin Faders Hjord, som hun vogtede;

5 og så snart Jakob så sin Morbroder Labans Datter Rakel og hans Hjord, gik han hen og væltede Stenen fra Brøndhullet og vandede sin Morbroder Labans Hjord.

6 Så kyssede han Rakel og brast i Gråd;

7 og så snart Laban hørte om sin Søstersøn Jakob, løb han ham i Møde, omfavnede og kyssede ham og førte ham hjem til sit Hus. Så fortalte Jakob ham alt, hvad der var sket;

8 Nu havde Laban to Døtre; den ældste hed Lea, den yngste Rakel;

9 Leas Øjne var matte, men Rakel havde en dejlig Skikkelse og så dejlig ud,

10 Så tjente Jakob syv År for Rakel; og de syntes ham kun nogle få Dage, fordi han elskede hende.

11 Så indbød Laban alle Mændene på Stedet til Gæstebud.

12 Men da Aftenen kom, tog han sin, Datter Lea og bragte hende til ham, og han gik ind til hende.

13 Og Laban gav sin Datter Lea sin Trælkvinde Zilpa til Trælkvinde.

14 Det gik Jakob ind på, og da Bryllupsugen var til Ende, gav Laban ham sin Datter Rakel til Hustru.

15 Og Laban gav sin Datter Rakel sin Trælkvinde Bilha til Trælkvinde.

16 Så gik Jakob også ind til Rakel, og han elskede Rakel højere end Lea. Derpå blev han i Labans Tjeneste syv År til.

17 Da HERREN så, at Lea blev tilsidesat, åbnede han hendes Moderliv, medens Rakel var ufrugtbar.

Capítulos

Bíblias