Gênesis 30

1 Og hun gav ham sin Trælkvinde Bilha til Hustru, og Jakob gik ind til hende.

2 Så blev Bilha frugtsommelig og fødte Jakob en Søn,

3 Siden blev Rakels Trælkvinde Bilha frugtsommelig igen og fødte Jakob en anden Søn;

4 Men da Lea så, at hun ikke fik flere Børn, tog hun sin Trælkvinde Zilpa og gav Jakob hende til Hustru;

5 og da Leas Trælkvinde Zilpa fødte Jakob en Søn,

6 Siden fødte Leas Trælkvinde Zilpa Jakob en anden Søn;

7 Så bønhørte Gud Lea, og hun blev frugtsommelig og fødte Jakob en femte Søn;

8 Siden blev Lea frugtsommelig igen og fødte Jakob en sjette Søn;

9 Siden fødte hun en Datter, som hun gav Navnet Dina.

10 Så kom Gud Rakel i Hu, og Gud bønhørte hende og åbnede hendes Moderliv,

11 Jeg vil i Dag gå hele din Hjord igennem og udskille alle spættede og blakkede Dyr alle de sorte Får og de blakkede eller spættede Geder skal være min Løn;

12 Så udskilte han samme Dag de stribede og blakkede Bukke og de spættede og blakkede Geder, alle dem der havde hvide Pletter, og alle de sorte Får og overgav dem til sine Sønner,

13 og han lod der være tre Dagsrejser mellem dem og Jakob; og Jakob vogtede Resten af Labans Hjord.

14 Men Jakob tog friske Grene af Hvidpopler, Mandeltræer og Plataner og afskrællede Barken således, at der kom hvide Striber på Grenene;

15 og de afskrællede Grene stillede han op i Trugene foran Dyrene, i Vandrenderne, hvor Dyrene kom hen og drak; og de parrede sig, når de kom for at drikke;

16 Dyrene parrede sig foran Grenene og fødte så stribet, spættet og blakket Afkom.

17 Og Lammene udskilte Jakob. Og han lod Dyrene vende Hovedet mod de stribede og alle de sorte dyr i Labans Hjord. På den Måde fik han sine egne Hjorde, som han ikke bragte sammen med Labans.

18 Og hver Gang de kraftige Dyr parrede sig, stillede Jakob Grenene op foran dem i Vandrenderne, for at de skulde parre sig foran Grenene;

19 men når det var de svage Dyr, stillede han dem ikke op; således kom de svage til at tilhøre Laban, de kraftige Jakob.

20 På den Måde blev Manden overmåde rig og fik Småkvæg i Mængde, Trælkvinder og Trælle, Kameler og Æsler.

Capítulos

Bíblias