Gênesis 32

1 men Jakob fortsatte sin Rejse. Og Guds Engle mødte ham;

2 Derpå sendte Jakob Sendebud i Forvejen til sin Broder Esau i Se'irs Land på Edoms Højslette,

3 Da blev Jakob såre forfærdet, og i sin Angst delte han sine Folk, Småkvæget, Hornkvæget og Kamelerne i to Lejre,

4 Jeg er for ringe til al den Miskundhed og Trofasthed, du har udvist mod din Tjener; thi med min Stav gik jeg over Jordan der, og nu er jeg blevet til to Lejre;

5 frels mig fra min Broder Esaus Hånd, thi jeg frygter for, at han skal komme og slå mig, både Moder og Børn!

6 Og han blev der om Natten. Af hvad han havde, udtog han så en Gave til sin Broder Esau,

7 200 Geder og 20 Bukke, 200 Får og 20 Vædre,

8 34 diegivende Kamelhopper med deres Føl, 40 Køer og 10 Tyre, 20 Aseninder og 10 Æselhingste;

9 Og han bød den anden og den tredje og alle de andre, der fulgte med Hjordene, at sige det samme til Esau, når de traf ham:

10 Så drog Gaven i Forvejen, medens han selv blev i Lejren om Natten.

11 Samme Nat tog han sine to Hustruer, sine to Trælkvinder og sine elleve Børn og gik over Jakobs Vadested;

12 han tog dem og bragte dem over Bækken; ligeledes bragte han alt. hvad han ejede, over.

13 Men selv blev Jakob alene tilbage. Da var der en, som brødes, med ham til Morgengry;

14 og da han så, at han ikke kunde få Bugt med ham, gav han ham et Slag på Hofteskålen; og Jakobs Hofteskål gik af Led, da han brødes med ham.

15 Og Solen stod op, da han drog forbi Penuel, og da haltede han på Hoften.

16 Derfor undlader Israeliterne endnu den Dag i Dag at spise Hoftenerven, der ligger over Hofteskålen, thi han gav Jakob et Slag på Hofteskålen, på Hoftenerven.

Capítulos

Bíblias