Gênesis 38

1 Ved den Tid forlod Juda sine Brødre og sluttede sig til en Mand fra Adullam ved Navn Hira.

2 Der så Juda en Datter af Kana'anæeren Sjua, og han tog hende til Ægte og gik ind til hende.

3 Hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, som hun gav Navnet Er;

4 siden blev hun frugtsommelig igen og fødte en Søn, som hun gav Navnet Onan;

5 og hun fødte endnu en Søn, som hun gav Navnet Sjela; da hun fødte ham, var hun i, Kezib.

6 Juda tog Er, sin førstefødte, en Hustru, der hed Tamar.

7 Men Er, Judas førstefødte, vakte HERRENs Mishag, derfor lod HERREN ham dø.

8 Men Onan, som vidste, at Afkommet ikke vilde blive hans, lod, hver Gang han gik ind til sin Svigerinde, sin Sæd spildes på Jorden for ikke at skaffe sin Broder Afkom.

9 Denne hans Adfærd vakte HERRENs Mishag, derfor lod han også ham dø.

10 Lang Tid efter døde Judas Hustru, Sjuas Datter; og da Juda var hørt op at sørge over hende, rejste han med sin Ven, Hira fra Adullam, up til dem, der klippede hans Får i Timna.

11 Og da Tamar fik at vide, at hendes Svigerfader var på Vej op til Fåreklipningen i Timna,

12 aflagde hun sine Enkeklæder, hyllede sig i et Slør, så det skjulte hende, og satte sig ved indgangen til Enajim ved Vejen til Timna; thi hun så, at hun ikke blev givet Sjela til Ægte, skønt han nu var voksen.

13 Da nu Juda så hende, troede han, det var en Skøge; hun havde jo tilhyllet sit Ansigt;

14 Derpå gik hun bort, tog Sløret af og iførte sig sine Enkeklæder.

15 Imidlertid sendte Juda sin Ven fra Adullam med Gedekiddet for at få Pantet tilbage fra Kvinden; men han fandt hende ikke.

16 Da Tiden kom, at hun skulde føde, se, da var der Tvillinger i hendes Liv.

17 Derefter kom Broderen med den røde snor om Hånden frem, og ham kaldte man Zera.

Capítulos

Bíblias