Gênesis 4

1 Fremdeles fødte hun hans Broder Abel. Abel blev Fårehyrde, Kain Agerdyrker.

2 Nogen Tid efter bragte Kain HERREN en Offergave af Jordens Frugt,

3 medens Abel bragte en Gave af sin Hjords førstefødte og deres Fedme. Og HERREN så til Abel og hans Offergave,

4 men til Kain og hans Offergave så han ikke. Kain blev da såre vred og gik med sænket Hoved.

5 Men Kain yppede Kiv med sin Broder Abel; og engang de var ude på Marken, sprang Kain ind på ham og slog ham ihjel.

6 Derfor skal du nu være bandlyst fra Agerjorden, som åbnede sig og tog din Broders Blod af din Hånd!

7 Så drog Kain bort fra HERRENs Åsyn og slog sig ned i Landet Nod østen for Eden.

8 Kain kendte sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte Hanok. Han grundede en By og gav den sin;Søn Hanoks Navn.

9 Hanok fik en Søn Irad; Irad avlede Mehujael; Mehujael avlede Mehujael; og Metusjael avlede Lemek

10 Lemek tog sig to Hustruer; den ene hed Ada, den anden Zilla.

11 Ada fødte Jabal; han blev Stamfader til dem, der bor i Telte og holder Kvæg;

12 hans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem, der spiller på Harpe og Fløjte.

13 Også Zilla fik en Søn, Tubal-Kajin; han blev Stamfader til alle dem, der smeder Kobber og Jern. Tubal-Kajins Søster var Na'ama.

14 Set fik også en Søn, som han kaldte Enosj; på den Tid begyndte man at påkalde HERRENs Navn.

Capítulos

Bíblias