Hebreus 1

1 Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og på mange Måder, til Fædrene ved Profeterne, så har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn,

2 hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han også har skabt Verden;

3 han, som - efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord - efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Hånd i det høje,

4 idet han er bleven så meget ypperligere end Englene, som han har arvet et herligere Navn fremfor dem.

5 De skulle forgå, men du bliver; og de skulle til Hobe ældes som et Klædebon,

6 Ere de ikke alle tjenende Ånder, som udsendes til Hjælp for deres Skyld, der skulle arve Frelse?

Capítulos

Bíblias