42

1 Så svarede Job HERREN og sagde:

2 Hør dog, og jeg vil tale, jeg vil spørge, og du skal lære mig!

3 Jeg havde kun hørt et Rygte om dig, men nu har mit Øje set dig;

4 jeg tager det derfor tilbage og angrer i Støv og Aske!

5 Så gik Temaniten Elifaz, Sjuhiten Bildad og Na'amatiten Zofar hen og gjorde, som HERREN havde sagt, og HERREN bønhørte Job.

6 Og HERREN vendte Jobs Skæbne, da han gik i Forbøn for sine Venner; og HERREN gav Job alt, hvad han havde ejet, tvefold igen.

7 Så kom alle hans Brødre og Søstre og alle, der kendte ham tilforn, og holdt Måltid med ham i hans Hus, og de viste ham deres Medfølelse og trøstede ham over al den Ulykke, HERREN havde bragt over ham, og de gav ham hver en Kesita og en Guldring.

8 Og HERREN velsignede Jobs sidste Tid mere end hans første. Han fk 14000 Stykker Småkvæg, og 1000 Aseninder.

9 Og han fik syv Sønner og tre Døtre,

10 og han kaldte den ene Jemima, den anden Kezia og den tredje Keren-Happuk.

11 Så smukke Kvinder som Jobs Døtre fandtes ingensteds på Jorden; og deres Fader gav dem Arv imellem deres Brødre:

12 Siden levede Job 140 År og så sine Børn og Børnebørn, fire Slægtled.

13 Så døde Job gammel og mæt af Dage.

Capítulos

Bíblias