João 11

1 Men der lå en Mand syg, Lazarus fra Bethania, den Landsby, hvor Maria og hendes Søster Martha boede.

2 Men Maria var den, som salvede Herren med Salve og tørrede hans Fødder med sit Hår; hendes Broder Lazarus var syg.

3 Men Jesus elskede Martha og hendes Søster og Lazarus.

4 Da han nu hørte, at han var syg, blev han dog to Dage på det Sted, hvor han var.

5 Men Jesus havde talt om hans Død; de derimod mente, at han talte om Søvnens Hvile.

6 Da Jesus nu kom, fandt han, at han havde ligget i Graven allerede fire Dage.

7 Men Bethania var nær ved Jerusalem, omtrent femten Stadier derfra.

8 Og mange af Jøderne vare komne til Martha og Maria for at trøste dem over deres Broder.

9 Da Martha nu hørte, at Jesus kom, gik hun ham i Møde; men Maria blev siddende i Huset.

10 Da hun hørte det, rejste hun sig hastigt og gik til ham.

11 Men Jesus var endnu ikke kommen til Landsbyen, men var på det Sted, hvor Martha havde mødt ham.

12 Da nu Jøderne, som vare hos hende i Huset og trøstede hende, så, at Maria stod hastigt op og gik ud, fulgte de hende, idet de mente, at hun gik ud til Graven for at græde der.

13 Da nu Jesus så hende græde og så Jøderne, som vare komne med hende, græde, harmedes han i Ånden og blev heftig bevæget i sit Indre; og han sagde:

14 Jesus græd.

15 Da harmes Jesus atter i sit Indre og går hen til Graven. Men det var en Hule, og en Sten lå for den.

16 Mange af de Jøder, som vare komne til Maria og havde set, hvad han havde gjort, troede nu på ham;

17 men nogle af dem gik hen til Farisæerne og sagde dem, hvad Jesus, havde gjort.

18 Men en af dem, Kajfas, som var Ypperstepræst i det År, sagde til dem:

19 I vide intet; ej heller betænke I, at det er os gavnligt, at eet Menneske dør for Folket, og at ikke det hele Folk skal gå til Grunde.

20 Men dette sagde han ikke af sig selv; men da han var Ypperstepræst i det År, profeterede han at Jesus skulde dø for Folket;

21 og ikke for Folket alene, men for at han også kunde samle Guds adspredte Børn sammen til eet.

22 Fra den Dag af rådsloge de derfor om at ihjelslå ham.

23 Derfor vandrede Jesus ikke mere frit om iblandt jøderne, men gik bort derfra ud på Landet, nær ved Ørkenen, til en By, som kaldes Efraim; og han blev der med sine Disciple.

24 Men Jødernes Påske var nær; og mange fra Landet gik op til Jerusalem før Påsken for at rense sig.

25 Men Ypperstepræsterne og Farisæerne havde givet Befaling om at dersom nogen vidste, hvor han var, skulde han give det til Kende for at de kunde gribe ham.

Capítulos

Bíblias