João 12

1 Seks Dage før Påske kom Jesus nu til Bethania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde.

2 Der gjorde de da et Aftensmåltid for ham, og Martha vartede op; men Lazarus var en af dem, som sade til Bords med ham.

3 Da tog Maria et Pund af ægte, såre kostbar Nardussalve og salvede Jesu Fødder og tørrede hans Fødder med sit Hår; og Huset blev fuldt af Salvens Duft.

4 Da siger en af hans Disciple, Judas, Simons Søn, Iskariot, han, som siden forrådte ham:

5 Hvorfor blev denne Salve ikke solgt for tre Hundrede Denarer og given til fattige?

6 Men dette sagde han, ikke fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en Tyv og havde Pungen og bar, hvad der blev lagt deri.

7 En stor Skare af Jøderne fik nu at vide, at han var der; og de kom ikke for Jesu Skyld alene, men også for at se Lazarus, hvem han havde oprejst fra de døde.

8 Men Ypperstepræsterne rådsloge om også at slå Lazarus ihjel:

9 thi for hans Skyld gik mange af Jøderne hen og troede på Jesus.

10 Den følgende Dag, da den store Skare, som var kommen til Højtiden, hørte, at Jesus kom til Jerusalem,

11 Men Jesus fandt et ungt Æsel og satte sig derpå, som der er skrevet:

12 Frygt ikke, Zions Datter! se, din Konge kommer, siddende på en Asenindes Føl.

13 Dette forstode hans Disciple ikke først; men da Jesus var herliggjort, da kom de i Hu, at dette var skrevet om ham, og at de havde gjort dette for ham.

14 Skaren, som var med ham, vidnede nu, at han havde kaldt Lazarus frem fra Graven og oprejst ham fra de døde.

15 Det var også derfor, at Skaren gik ham i Møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette Tegn.

16 Men der var nogle Grækere af dem, som plejede at gå op for at tilbede på Højtiden.

17 Filip kommer og siger det til Andreas, Andreas og Filip komme og sige det til Jesus.

18 Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvis ikke Hvedekornet falder i Jorden og dør, bliver det ene; men dersom det dør, bærer det megen Frugt.

19 Den, som elsker sit Liv, skal miste det; og den, som hader sit Liv i denne Verden, skal bevare det til et evigt Liv.

20 Om nogen tjener mig, han følge mig, og hvor jeg er, der skal også min Tjener være; om nogen tjener mig, ham skal Faderen ære.

21 Nu er min Sjæl forfærdet; og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne Time? Dog, derfor er jeg kommen til denne Time.

22 Nu går der Dom over denne Verden, nu skal denne Verdens Fyrste kastes ud,

23 Men dette sagde han for at betegne, hvilken Død han skulde dø.

24 Men endskønt han havde gjort så mange Tegn for deres Øjne, troede de dog ikke på ham,

25 Derfor kunde de ikke tro, fordi Esajas har atter sagt:

26 Han har blindet deres Øjne og forhærdet deres Hjerte, for at de ikke skulle se med Øjnene og forstå med Hjertet og omvende sig, så jeg kunde helbrede dem.

27 Dette sagde Esajas, fordi han så hans Herlighed og talte om ham.

28 Alligevel var der dog mange, endogså af Rådsherrerne, som troede på ham; men for Farisæernes Skyld bekendte de det ikke, for at de ikke skulde blive udelukkede af Synagogen;

29 thi de elskede Menneskenes Ære mere end Guds Ære.

30 og den, som ser mig, ser den, som sendte mig.

31 Jeg er kommen som et Lys til Verden, for at hver den, som tror på mig, ikke skal blive i Mørket.

32 Og om nogen hører mine Ord og ikke vogter på dem, ham dømmer ikke jeg; thi jeg er ikke kommen for at dømme Verden, men for at frelse Verden.

33 Den, som foragter mig og ikke modtager mine Ord, har den, som dømmer ham; det Ord, som jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste Dag.

34 Thi jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som sendte mig, han har givet mig Befaling om, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale.

Capítulos

Bíblias