João 20

1 Men på den første Dag; i Ugen kommer Maria Magdalene årle, medens det endnu er mørkt, til Graven og ser Stenen borttagen fra Graven,

2 Da gik Peter og den anden Discipel ud, og de kom til Graven.

3 Men de to løb sammen, og den anden Discipel løb foran, hurtigere end Peter, og kom først til Graven.

4 Og da han kiggede ind, ser han Linklæderne ligge der, men gik dog ikke ind.

5 Da kommer Simon Peter, som fulgte ham, og han gik ind i Graven og så Linklæderne ligge der

6 og Tørklædet, som han havde haft på sit Hoved, ikke liggende ved Linklæderne, men sammenrullet på et Sted for sig selv.

7 Nu gik da også den anden Discipel, som var kommen først til Graven, ind, og han så og troede.

8 Thi de forstode endnu ikke Skriften, at han skulde opstå fra de døde.

9 Da gik Disciplene atter bort til deres Hjem.

10 Men Maria stod udenfor ved Graven og græd. Som hun nu græd, kiggede hun ind i Graven,

11 og hun ser to Engle sidde i hvide Klæder, en ved Hovedet og en ved Fødderne,hvor Jesu Legeme havde ligget.

12 Da hun havde sagt dette, vendte hun sig om, og hun ser Jesus stå der, og hun vidste ikke, at det var Jesus.

13 Og som han sagde dette, viste han dem sine Hænder og sin Side. Så bleve Disciplene glade, da de så Herren.

14 Men Thomas, hvilket betyder Tvilling, en af de tolv, var ikke hos dem, da Jesus kom.

15 Desuden gjorde Jesus mange andre Tegn for sine Disciples Åsyn, som ikke ere skrevne i denne Bog.

16 Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, når I tro, skulle have Livet i hans Navn.

Capítulos

Bíblias