João 3

1 Men der var en Mand af Farisæerne, han hed Nikodemus, en Rådsherre iblandt Jøderne.

2 Hvad der er født af Kødet, er Kød; og hvad der er født af Ånden, er Ånd.

3 Forundre dig ikke over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny.

4 Sandelig, sandelig, siger jeg dig vi tale det, vi vide, og vidne det, vi have set; og I modtage ikke vort Vidnesbyrd.

5 Når jeg siger eder de jordiske Ting, og I ikke tro, hvorledes skulle I da tro, når jeg siger eder de himmelske?

6 Og ingen er faren op til Himmelen, uden han, som for ned fra Himmelen, Menneskesønnen, som er i Himmelen.

7 Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, således bør Menneskesønnen ophøjes,

8 for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham.

9 Thi således elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.

10 Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham.

11 Den, som tror på ham, dømmes ikke; men den, som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns Navn.

12 Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde.

13 Thi hver den, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses.

14 Derefter kom Jesus og hans Disciple ud i Judæas Land, og han opholdt sig der med dem og døbte.

15 Men også Johannes døbte i Ænon, nær ved Salem, fordi der var meget Vand der; og man kom derhen og lod sig døbe.

16 Thi Johannes var endnu ikke kastet i Fængsel.

17 Da opkom der en Strid imellem Johannes's Disciple og en Jøde om Renselse.

18 I ere selv mine Vidner på, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt foran ham.

19 Den, som har Bruden, er Brudgom; men Brudgommens Ven, som står og hører på ham, glæder sig meget over Brudgommens Røst. Så er da denne min Glæde bleven fuldkommen.

20 Han bør vokse, men jeg forringes.

21 Den, som kommer ovenfra, er over alle; den, som er af Jorden, er af Jorden og taler af Jorden; den, som kommer fra Himmelen, er over alle.

22 Og det, som han har set og hørt, vidner han; og ingen modtager hans Vidnesbyrd.

23 Den, som har modtaget hans Vidnesbyrd, har beseglet, at Gud er sanddru.

24 Thi han, hvem Gud udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig ikke Ånden efter Mål.

25 Faderen elsker Sønnen og har givet alle Ting i hans Hånd.

Capítulos

Bíblias