João 4

1 Da Herren nu erfarede, at Farisæerne havde hørt, at Jesus vandt flere Disciple og døbte flere end Johannes

2 (skønt Jesus ikke døbte selv, men hans Disciple):

3 da forlod han Judæa og drog atter bort til Galilæa.

4 Men han måtte rejse igennem Samaria.

5 Han kommer da til en By i Samaria, som kaldes Sykar, nær ved det Stykke Land, som Jakob gav sin Søn Josef.

6 Og der var Jakobs Brønd. Jesus satte sig da, træt af Rejsen, ned ved Brønden; det var ved den sjette Time.

7 Hans Disciple vare nemlig gåede bort til Byen for at købe Mad.

8 I tilbede det, I ikke kende; vi tilbede det, vi kende; thi Frelsen kommer fra Jøderne.

9 Men den Time kommer, ja, den er nu, da de sande Tilbedere skulle tilbede Faderen i Ånd og Sandhed; thi det er sådanne Tilbedere, Faderen vil have.

10 Da lod Kvinden sin Vandkrukke stå og gik bort til Byen og siger til Menneskene der:

11 Kommer og ser en Mand, som har sagt mig alt det, jeg har gjort; mon han skulde være Kristus?

12 De gik ud af Byen og kom gående til ham.

13 Sige I ikke: Der er endnu fire Måneder, så kommer Høsten? Se, jeg siger eder, opløfter eders Øjne og ser Markene; de ere allerede hvide til Høsten.

14 Den, som høster, får Løn og samler Frugt til et evigt Liv, så at de kunne glæde sig tilsammen, både den, som sår, og den, som høster.

15 Thi her er det Ord sandt: En sår, og en anden høster.

16 Da nu Samaritanerne kom til ham, bade de ham om at blive hos dem; og han blev der to Dage.

17 Og mange flere troede for hans Ords Skyld.

18 Men efter de to Dage gik han derfra til Galilæa.

19 Thi Jesus vidnede selv, at en Profet ikke bliver æret i sit eget Fædreland.

20 Da han nu kom til Galilæa, toge Galilæerne imod ham, fordi de havde set alt det, som han gjorde i Jerusalem på Højtiden; thi også de vare komne til Højtiden.

21 Han kom da atter til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort Vandet til Vin. Og der var en kongelig Embedsmand, hvis Søn lå syg i Kapernaum.

22 Da denne hørte, at Jesus var kommen fra Judæa til Galilæa, gik han til ham og bad om, at han vilde komme ned og helbrede hans Søn; thi han var Døden nær.

23 Men allerede medens han var på Hjemvejen, mødte hans Tjenere ham og meldte, at hans Barn levede.

24 Dette var det andet Tegn, som Jesus gjorde, da han var kommen fra Judæa til Galilæa.

Capítulos

Bíblias