João 7

1 Derefter vandrede Jesus omkring i Galilæa; thi han vilde ikke vandre i Judæa, fordi Jøderne søgte at slå ham ihjel.

2 Men Jødernes Højtid, Løvsalsfesten, var nær.

3 Thi heller ikke hans Brødre troede på ham.

4 Verden kan ikke hade eder; men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens Gerninger ere onde.

5 Da han havde sagt dette til dem, blev han i Galilæa.

6 Men da hans Brødre vare dragne op til Højtiden, da drog han også selv op, ikke åbenlyst, men lønligt.

7 Dog talte ingen frit om ham af Frygt for Jøderne.

8 Men da det allerede var midt i Højtiden. gik Jesus op i Helligdommen og lærte.

9 Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

10 Den, der taler af sig selv, søger sin egen Ære; men den, som søger hans Ære, der sendte ham, han er sanddru, og der er ikke Uret i ham.

11 Moses har givet eder Omskærelsen, (ikke at den er fra Moses, men fra Fædrene) og I omskære et Menneske på en Sabbat.

12 Dersom et Menneske får Omskærelse på en Sabbat, for at Mose Lov ikke skal brydes, ere I da vrede på mig, fordi jeg har gjort et helt Menneske rask på en Sabbat?

13 Og se, han taler frit, og de sige intet til ham; mon Rådsherrerne virkelig skulde have erkendt, at han er Kristus?

14 De søgte da at gribe ham; og ingen lagde Hånd på ham, thi hans Time var endnu ikke kommen.

15 Farisæerne hørte, at Mængden mumlede dette om ham; og Ypperstepræsterne og Farisæerne sendte Tjenere ud for at gribe ham.

16 Men dette sagde han om den Ånd, som de, der troede på ham, skulde få; thi den Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

17 Således blev der Splid iblandt Mængden om ham.

18 Men nogle af dem vilde gribe ham; dog lagde ingen Hånd på ham.

19 Mon nogen af Rådsherrerne har troet på ham, eller nogen af Farisæerne?

20 Nikodemus, han, som var kommen til ham om Natten og var en af dem, sagde til dem:

21 Mon vor Lov dømmer et Menneske, uden at man først forhører ham og får at vide, hvad han gør?

22 Og de gik hver til sit Hus.

Capítulos

Bíblias