João 8

1 Men Jesus gik til Oliebjerget.

2 og årle om Morgenen kom han igen i Helligdommen, og hele Folket kom til ham; og han satte sig og lærte dem.

3 Men de skriftkloge og Farisæerne føre en Kvinde til ham, greben i Hor, og stille hende frem i Midten.

4 Men dette sagde de for at friste ham, for at de kunde have noget at anklage ham for. Men Jesus bøjede sig ned og skrev med Fingeren på Jorden.

5 Og han bøjede sig atter ned og skrev på Jorden.

6 Men da de hørte det, gik de bort, den ene efter den anden, fra de ældste til de yngste, og Jesus blev alene tilbage med Kvinden, som stod der i Midten.

7 I dømme efter Kødet; jeg dømmer ingen.

8 Men om jeg også dømmer, er min Dom sand; thi det er ikke mig alene, men mig og Faderen, han, som sendte mig.

9 Men også i eders Lov er der skrevet, at to Menneskers Vidnesbyrd er sandt.

10 Disse Ord talte Jesus ved Tempelblokken, da han lærte i Helligdommen; og ingen greb ham, fordi hans Time endnu ikke var kommen.

11 De forstode ikke, at han talte til dem om Faderen.

12 Da han talte dette, troede mange på ham.

13 Men Trællen bliver ikke i Huset til evig Tid, Sønnen bliver der til evig Tid.

14 Dersom da Sønnen får frigjort eder, skulle I være virkelig frie.

15 Jeg ved, at I ere Abrahams Sæd; men I søge at slå mig ihjel, fordi min Tale ikke finder Rum hos eder.

16 Men nu søge I at slå mig ihjel, et Menneske, der har sagt eder Sandheden, som jeg har hørt af Gud; dette gjorde Abraham ikke.

17 Hvorfor forstå I ikke min Tale? fordi I ikke kunne høre mit Ord.

18 I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæringer ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han står ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Når han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader.

19 Men mig tro I ikke, fordi jeg siger Sandheden.

20 Hvem af eder kan overbevise mig om nogen Synd? Siger jeg Sandhed, hvorfor tro I mig da ikke?

21 Men jeg søger ikke min Ære; der er den, som søger den og dømmer.

22 Så toge de Sten for at kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen.

Capítulos

Bíblias