João 9

1 Og da han gik forbi så han et Menneske, som var blindt fra Fødselen.

2 Jeg må gøre hans Gerninger, som sendte mig, så længe det er Dag; der kommer en Nat, da ingen kan arbejde.

3 Da han havde sagt dette, spyttede han på Jorden og gjorde Dynd af Spyttet og smurte Dyndet på hans Øjne.

4 De føre ham, som før var blind, til Farisæerne.

5 Men det var Sabbat den Dag, da Jesus gjorde Dyndet og åbnede hans Øjne.

6 Så troede Jøderne ikke om ham, at han havde været blind og var bleven seende, førend de fik kaldt på Forældrene til ham, som havde fået sit Syn.

7 Dette sagde hans Forældre, fordi de frygtede for Jøderne; thi Jøderne vare allerede komne overens om, at dersom nogen bekendte ham som Kristus, skulde han udelukkes af Synagogen.

8 Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

9 Aldrig er det hørt, at nogen har åbnet Øjnene på en blindfødt.

Capítulos

Bíblias