Juízes 12

1 Derpå samlede Jefta alle Gileads Mænd og angreb Efraimiterne; og Gileads Mænd slog Efraimiterne.

2 Jefta var Dommer i Israel i seks År. Så døde Gileaditen Jefta og blev jordet i sin By i Gilead.

3 Efter ham var Ibzan fra Betlehem Dommer i Israel.

4 Han havde tredive Sønner; tredive Døtre giftede han bort, og tredive Svigerdøtre hjemførte han til sine Sønner.

5 Han var Dommer i Israel i syv År. Så døde Ibzan og blev jordet i Betlehem.

6 Efter ham var Zebuloniten Elon Dommer i Israel. Han var Dommer i Israel i ti År.

7 Så døde Zebuloniten Elon og blev jordet i Ajjalon i Zebulons Land.

8 Efter ham var Abdon, Hillels Søn, fra Piraton Dommer i Israel.

9 Han havde fyrretyve Sønner og tredive Sønnesønner, som red på halvfjerdsindstyve Æsler. Han var Dommer i Israel i otte År.

10 Så døde Abdon, Hillels Søn, fra Piraton og blev jordet i Piraton i Efraims Land på Amalekiterbjerget.

Capítulos

Bíblias