Lucas 17

1 Det er bedre for ham, om en Møllesten er lagt om hans Hals, og han er kastet i Havet end at han skulde forarge een af disse små.

2 Vogter på eder selv! Dersom din Broder synder, da irettesæt ham; og dersom han angrer, da tilgiv ham!

3 Men hvem af eder, som har en Tjener, der pløjer eller vogter, siger til ham, når han kommer hjem fra Marken: Gå straks hen og sæt dig til Bords?

4 Vil han ikke tværtimod sige til ham: Tilbered, hvad jeg skal have til Nadver, og bind op om dig, og vart mig op, medens jeg spiser og drikker; og derefter må du spise og drikke?

5 Mon han takker Tjeneren, fordi han gjorde det, som var befalet? Jeg mener det ikke.

6 Og det skete, medens han var på Vej til Jerusalem, at han drog midt imellem Samaria og Galilæa.

7 Og da han gik ind i en Landsby, mødte der ham ti spedalske Mænd, som stode langt borte,

8 Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var helbredt, og priste Gud med høj Røst.

9 Og han faldt på sit Ansigt for hans Fødder og takkede ham; og denne var en Samaritan.

10 Og siger man til eder: Se der, eller: Se her er han, så går ikke derhen, og løber ikke derefter!

11 Thi ligesom Lynet, når det lyner fra den ene Side af Himmelen, skinner til den anden Side af Himmelen, således skal Menneskesønnen være på sin Dag.

12 Men først bør han lide meget og forkastes af denne Slægt.

13 Og som det skete i Noas Dage, således skal det også være i Menneskesønnens Dage:

14 De spiste, drak, toge til Ægte, bleve bortgiftede indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken, og Syndfloden kom og ødelagde alle.

15 Ligeledes, som det skete i Loths Dage: De spiste, drak, købte, solgte, plantede, byggede;

16 men på den Dag, da Loth gik ud af Sodoma, regnede Ild og Svovl ned fra Himmelen og ødelagde dem alle:

17 på samme Måde skal det være på den Dag, da Menneskesønnen åbenbares.

18 På den dag skal den, som er på Taget og har sine Ejendele i Huset, ikke stige ned for at hente dem; og ligeså skal den, som er på Marken, ikke vende tilbage igen!

19 Kommer Loths Hustru i Hu!

20 Den, som søger at bjærge sit Liv, skal miste det; og den, som mister det, skal beholde Livet.

21 Jeg siger eder: I den Nat skulle to Mænd være på eet Leje; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.

22 To Kvinder skulle male på samme Kværn; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.

Capítulos

Bíblias