Lucas 4

1 Men Jesus vendte tilbage fra Jorden fuld af den Helligånd og blev ført af Ånden i Ørkenen

2 i fyrretyve Dage, medens han blev fristet af Djævelen. Og han spiste intet i de Dage; og da de havde Ende, blev han hungrig.

3 Og han førte ham op og viste ham alle Verdens Riger i et øjeblik.

4 thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig, at de skulle bevare dig,

5 Og da Djævelen havde endt al Fristelse, veg han fra ham til en Tid.

6 Og Jesus vendte i Åndens Kraft tilbage til Galilæa, og Rygtet om ham kom ud i hele det omliggende Land.

7 Og selv lærte han i deres Synagoger og blev prist af alle.

8 Og han kom til Nazareth, hvor han var opfødt, og gik efter sin Sædvane på Sabbatsdagen ind i Synagogen og stod op for at forelæse.

9 Og man gav ham Profeten Esajas's Bog, og da han slog Bogen op; fandt han det Sted, hvor der stod skrevet:

10 Og han lukkede Bogen sammen og gav Tjeneren den igen og satte sig; og alles Øjne i Synagogen stirrede på ham.

11 Men jeg siger eder i Sandhed: Der var mange Enker i Israel i Elias's Dage, da Himmelen var lukket i tre År og seks Måneder, den Gang der var en stor Hunger i hele Landet;

12 og til ingen af dem blev Elias sendt uden til Sarepta ved Sidon til en Enke.

13 Og alle, som vare i Synagogen, bleve fulde af Harme, da de hørte dette.

14 Og de stode op og stødte ham ud af Byen og førte ham hen til Skrænten af det Bjerg, på hvilket deres By var bygget, for at styrte ham ned.

15 Men han gik igennem, midt imellem dem, og drog bort.

16 Og han kom ned til Kapernaum, en By i Galilæa, og lærte dem på Sabbaterne.

17 Og de bleve slagne af Forundring over hans Lære, thi hans Tale var med Myndighed.

18 Og i Synagogen var der et Menneske, som havde en uren ond Ånd, og han råbte med høj Røst:

19 Ak! hvad have vi med dig at gøre, Jesus af Nazareth? Er du kommen for at ødelægge os? Jeg kender dig, hvem du er, du Guds hellige.

20 Og Rygtet om ham udbredtes alle Vegne i det omliggende Land.

21 Men han stod op og gik fra Synagogen ind i Simons Hus; og Simons Svigermoder plagedes at en stærk Feber; og de bade ham for hende.

22 Og han stillede sig hen over hende og truede Feberen, og den forlod hende. Men hun stod straks op og vartede dem op.

23 Men da Solen gik ned, førte alle de, som havde syge med alle Hånde Svagheder, dem til ham; og han lagde Hænderne på hver enkelt af dem og helbredte dem

24 Men da det var blevet Dag, gik han ud og drog til et øde Sted; og Skarerne ledte efter ham; og de kom hen til ham, og de holdt på ham, for at han ikke skulde gå fra dem.

25 Og han prædikede i Galilæas Synagoger.

Capítulos

Bíblias