Marcos 11

1 Og da de nærme sig Jerusalem til Bethfage og Betania ved Oliebjerget, udsender han to af sine Disciple og siger til dem:

2 Og de gik hen og fandt Føllet bundet ved Døren udenfor ved Gyden, og de løse det.

3 Men de sagde til dem, ligesom Jesus havde sagt, og de tilstedte dem det.

4 Og de føre Føllet til Jesus og lægge deres Klæder på det, og han satte sig på det.

5 Og mange bredte deres Klæder på Vejen, andre Kviste, som de afskare på Markerne.

6 Og han gik ind i Jerusalem, i Helligdommen, og da han havde beset alt, gik han, da det allerede var Aftenstid, ud til Bethania med de tolv.

7 Og den følgende Dag; da de gik ud fra Bethania, blev han hungrig.

8 Og da han så et Figentræ langt borte, som havde Blade, gik han derhen, om han måske kunde finde noget derpå, og da han kom til det, fandt han intet uden Blade; thi det var ikke Figentid.

9 Og de komme til Jerusalem; og han gik ind i Helligdommen og begyndte at uddrive dem, som solgte og købte i Helligdommen, og han væltede Vekselerernes Borde og Duekræmmernes Stole.

10 Og han tilstedte ikke, at nogen bar nogen Ting igennem Helligdommen.

11 Og Ypperstepræsterne og de skriftkloge hørte det, og de søgte, hvorledes de kunde slå ham ihjel; thi de frygtede for ham, eftersom hele Skaren blev slagen af, Forundring over hans Lære.

12 Og da det blev Aften, gik han uden for Staden.

13 Og da de om Morgenen gik forbi, så de, at Figentræet var visnet fra Roden af.

14 Sandelig, siger jeg eder, den, som siger til dette Bjerg: Løft dig op og; kast dig i Havet, og ikke tvivler i sit Hjerte, men tror, at det sker, som han siger, ham skal det ske.

15 Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have fået det, så skal det ske eder.

16 Og når I stå og bede, da forlader, dersom I have noget imod nogen, for at også eders Fader, som er i Himlene, må forlade eder eders Overtrædelser.

17 Og de komme atter til Jerusalem; og medens han gik omkring i Helligdommen, komme Ypperstepræsterne og de skriftkloge og de Ældste hen til ham.

Capítulos

Bíblias