Marcos 12

1 Og da Tiden kom, sendte han en Tjener til Vingårdsmændene, for at han af Vingårdsmændene kunde få af Vingårdens Frugter.

2 Og de grebe ham og sloge ham og sendte ham tomhændet bort.

3 Og han sendte atter en anden Tjener til dem; og ham sloge de i Hovedet og vanærede.

4 Og han sendte en anden; og ham sloge de ihjel; og mange andre; nogle sloge de, og andre dræbte de.

5 Og de grebe ham og sloge ham ihjel og kastede ham ud af Vingården.

6 Hvad vil da Vingårdens Herre gøre? Han vil komme og ødelægge Vingårdsmændene og give Vingården til andre.

7 Have I ikke også læst dette Skriftord: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten?

8 Og de søgte at gribe ham, men de frygtede for Mængden; thi de forstode, at han sagde denne Lignelse imod dem; og de forlode ham og gik bort.

9 Og de sendte nogle til ham af Farisæerne og af Herodianerne, for at de skulde fange ham i Ord.

10 Og der kommer Saddukæere til ham, hvilke jo sige, at der ingen Opstandelse er, og de spurgte ham og sagde:

11 Der var syv Brødre; og den første tog en Hustru, og da han døde, efterlod han ikke Afkom.

12 Og den anden tog hende og døde uden at efterlade Afkom, og den tredje ligeså.

13 Og alle syv, de efterlode ikke Afkom. Sidst af dem alle døde og så Hustruen.

14 Thi når de opstå fra de døde, da tage de hverken til Ægte eller bortgiftes, men de ere som Engle i Himlene.

15 Men hvad de døde angår, at de oprejses, have I da ikke læst i Mose Bog i Stedet om Tornebusken, hvorledes Gud talede til ham og sagde: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud?

16 og du skal elske Herren, din Gud af hele dit Hjerte og af hele din Sjæl og af hele dit Sind og af hele din Styrke.

17 David selv sagde ved den Helligånd: Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min, højre Hånd, indtil jeg får lagt dine Fjender som en Skammel for dine Fødder.

18 og gerne ville have de fornemste Pladser i Synagogerne og sidde øverst til Bords ved Måltiderne;

19 Og han satte sig lige over for Tempelblokken og så, hvorledes Mængden lagde Penge i Blokken, og mange rige lagde meget deri.

Capítulos

Bíblias