Marcos 5

1 Og de kom over til hin Side af Søen til Gerasenernes Land.

2 Og da han trådte ud af Skibet, kom der ham straks i Møde ud fra Gravene en Mand med en uren Ånd.

3 Han havde sin Bolig i Gravene, og ingen kunde længer binde ham, end ikke med Lænker.

4 Thi han havde ofte været bunden med Bøjer og Lænker, og Lænkerne vare sprængte af ham og Bøjerne sønderslidte, og ingen kunde tæmme ham.

5 Og han var altid Nat og Dag i Gravene og på Bjergene, skreg og slog sig selv med Sten.

6 Men da han så Jesus. Langt borte, løb han hen og kastede sig ned for ham

7 Og han bad ham meget om ikke at drive dem ud af Landet.

8 Men der var der ved Bjerget en stor Hjord Svin, som græssede;

9 Og han tilstedte dem det. Og de urene Ånder fore ud og fore i Svinene; og Hjorden styrtede sig ned over Brinken ud i Søen, omtrent to Tusinde, og de druknede i Søen

10 Og deres Hyrder flyede og forkyndte det i Byen og på Landet; og de kom for at se, hvad det var, som var sket.

11 Og de komme til Jesus og se den besatte, ham, som havde haft Legionen, sidde påklædt og ved Samling, og de frygtede.

12 Men de, som havde set det, fortalte dem, hvorledes det var gået den besatte, og om Svinene.

13 Og de begyndte at bede ham om, at han vilde gå bort fra deres Egn.

14 Og da han gik om Bord i Skibet, bad den, som havde været besat, ham om, at han måtte være hos ham.

15 Og han gik bort og begyndte at kundgøre i Bekapolis, hvor store Ting Jesus havde gjort imod ham; og alle undrede sig.

16 Og da Jesus igen i Skibet var faren over til hin Side, samledes der en stor Skare om ham, og han var ved Søen.

17 Og der kommer en af Synagogeforstanderne ved Navn Jairus, og da han ser ham, falder han ned for hans Fødder.

18 Og han gik bort med ham, og en stor Skare fulgte ham, og de trængte ham.

19 Og der var en Kvinde, som havde haft Blodflod i tolv År,

20 og hun havde døjet meget af mange Læger og havde tilsat alt, hvad hun ejede, og hun var ikke bleven hjulpen, men tværtimod, det var blevet værre med hende.

21 Da hun havde hørt om Jesus, kom hun bagfra i Skaren og rørte ved hans Klædebon.

22 Og straks tørredes hendes Blods Kilde, og hun mærkede i sit Legeme, at hun var bleven helbredt fra sin Plage.

23 Og han så sig om for at se hende, som havde gjort dette.

24 Men da Kvinden vidste, hvad der var sket hende, kom hun frygtende og bævende og faldt ned for ham og sagde ham hele Sandheden.

25 Og han tilstedte ingen at følge med sig uden Peter og Jakob og Johannes, Jakobs Broder.

26 Og de komme ind i Synagogeforstanderens Hus, og han ser en larmende Hob, der græd og hylede meget.

27 Og de lo ad ham; men han drev dem alle ud, og han tager Barnets Fader og Moder og sine Ledsagere med sig og går ind, hvor Barnet var.

28 Og straks stod Pigen op og gik omkring; thi hun var tolv År gammel. Og de bleve straks overmåde forfærdede

29 Og han bød dem meget, at ingen måtte få dette at vide; og han sagde, at de skulde give hende noget at spise.

Capítulos

Bíblias