Marcos 9

1 Og seks Dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og fører dem alene afsides op på et højt Bjerg, og han blev forvandlet for deres Øjne.

2 Og hans Klæder bleve skinnende, meget hvide, så at ingen Blegemand på Jorden kan gøre Klæder så hvide.

3 Og Elias tillige med Moses viste sig for dem, og de samtalede med Jesus.

4 Thi han vidste ikke, hvad han skulde sige; thi de vare blevne helt forfærdede.

5 Og pludseligt, da de så sig om, så de ingen mere uden Jesus alene hos dem.

6 Og da de gik ned fra Bjerget, bød han dem, at de ikke måtte fortælle nogen, hvad de havde set, førend Menneskesønnen var opstanden fra de døde.

7 Og de fastholdt dette Ord hos sig selv og spurgte hverandre, hvad det er at opstå fra de døde.

8 Og da de kom til Disciplene, så de en stor Skare omkring dem og skriftkloge, som tvistedes med dem.

9 Og straks studsede hele Skaren, da de så ham, og de løb hen og hilsede ham.

10 Og de ledte ham frem til ham; og da han så ham, sled Ånden straks i ham, og han faldt om på Jorden og væltede sig og fraadede.

11 Men Jesus tog ham ved Hånden og rejste ham op; og han stod op.

12 Og da de gik ud derfra, vandrede de igennem Galilæa; og han vilde ikke, at nogen skulde vide det.

13 Men de forstode ikke det Ord og frygtede for at spørge ham.

14 Men de tav; thi de havde talt med hverandre på Vejen om, hvem der var den største.

15 Og han tog et lille Barn og stillede det midt iblandt dem og tog det i Favn og sagde til dem:

16 Den, som modtager eet af disse små Børn for mit Navns Skyld, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ikke mig, men den, som udsendte mig.

17 Thi den, som ikke er imod os, er for os.

18 Thi den, som giver eder et Bæger Vand at drikke i mit Navn, fordi I høre Kristus til, sandelig, siger jeg eder, han skal ingenlunde miste sin Løn

19 Og den, som forarger en af disse små, som tro, for ham var det bedre, at der lå en Møllesten om hans Hals, og han var kastet i Havet.

20 Og dersom din Hånd forarger dig, så hug den af; det er bedre for dig at gå som en Krøbling ind til Livet end at have to Hænder og fare til Helvede til den uudslukkelige Ild,

21 hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.

22 Og dersom din Fod forarger dig, så hug den af; det er bedre for dig at gå lam ind til Livet end at have to Fødder og blive kastet i Helvede,

23 hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.

24 Og dersom dit Øje forarger dig, så riv det ud; det er bedre for dig at gå enøjet ind i Guds Rige end at have to Øjne og blive kastet i Helvede,

25 hvor deres Orm ikke dør, og Ilden ikke udslukkes.

26 Thi enhver skal saltes med Ild, og alt Offer skal saltes med Salt.)

Capítulos

Bíblias