Mateus 15

1 Da kommer der fra Jerusalem Farisæere og skriftkloge til Jesus og sige:

2 Hvorfor overtræde dine Disciple de gamles Overlevering? thi de to ikke deres Hænder, når de holde Måltid.

3 Og I have ophævet Guds Lov for eders Overleverings Skyld.

4 I Hyklere! Rettelig profeterede Esajas om eder, da han sagde:

5 Forstår I endnu ikke, at alt, hvad der går ind i Munden, går i Bugen og føres ud ad den naturlige Vej?

6 Men det, som går ud af Munden, kommer ud fra Hjertet, og det gør Mennesket urent.

7 Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Forhånelser.

8 Og Jesus gik bort derfra og drog til Tyrus's og Sidons Egne.

9 Og Jesus gik bort derfra og kom hen til Galilæas Sø, og han gik op på Bjerget og satte sig der.

10 Og store Skarer kom til ham og havde lamme, blinde, stumme, Krøblinge og mange andre med sig; og de lagde dem for hans Fødder, og han helbredte dem,

11 så at Skaren undrede sig, da de så, at stumme talte, Krøblinge bleve raske, lamme gik, og blinde så; og de priste Israels Gud.

12 Og han bød Skaren at sætte sig ned på Jorden

13 og tog de syv Brød og Fiskene, takkede, brød dem og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne.

14 Og de spiste alle og bleve mætte; og de opsamlede det, som blev tilovers af Stykkerne, syv Kurve fulde.

15 Men de, som spiste, vare fire Tusinde Mænd, foruden Kvinder og Børn.

16 Og da han havde ladet Skarerne gå bort, gik han om Bord i Skibet og kom til Magadans Egne.

Capítulos

Bíblias