Mateus 19

1 Og det skete, da Jesus havde fuldendt disse Ord, drog han bort fra Galilæa og kom til Judæas Egne, hinsides Jordan.

2 Og store Skarer fulgte ham, og han helbredte dem der.

3 og sagde: Derfor skal en Mand forlade sin Fader og sin Moder og holde sig til sin Hustru, og de to skulle blive til eet Kød?

4 Da blev der båret små Børn til ham, for at han skulde lægge Hænderne på dem og bede; men Disciplene truede dem.

5 Og han lagde Hænderne på dem, og han drog derfra.

6 Men da den unge Mand hørte det Ord, gik han bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.

7 Og hver, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns Skyld, skal få det mange Fold igen og arve et evigt Liv.

8 Men mange af de første skulle blive de sidste, og af de sidste de første.

Capítulos

Bíblias