Mateus 20

1 Thi Himmeriges Rige ligner en Husbond, som gik ud tidligt om Morgenen for at leje Arbejdere til sin Vingård.

2 Og da han var bleven enig med Arbejderne om en Denar om Dagen, sendte han dem til sin Vingård.

3 Og han gik ud ved den tredje Time og så andre stå ledige på Torvet,

4 og han sagde til dem: Går også I hen i Vingården, og jeg vil give eder, hvad som ret er. Og de gik derhen.

5 Han gik atter ud ved den sjette og niende Time og gjorde ligeså.

6 Og ved den ellevte Time gik han ud og fandt andre stående der, og han siger til dem: Hvorfor stå I her ledige hele Dagen?

7 De sige til ham: Fordi ingen lejede os. Han siger til dem: Går også I hen i Vingården!

8 Men da det var blevet Aften, siger Vingårdens Herre til sin Foged: Kald på Arbejderne, og betal dem deres Løn, idet du begynder med de sidste og ender med de første!

9 Og de, som vare lejede ved den ellevte Time, kom og fik hver en Denar.

10 Men da de første kom, mente de, at de skulde få mere; og også de fik hver en Denar.

11 Men da de fik den, knurrede de imod Husbonden og sagde:

12 Disse sidste have kun arbejdet een Time, og du har gjort dem lige med os, som have båret Dagens Byrde og Hede.

13 Men han svarede og sagde til en af dem: Ven! jeg gør dig ikke Uret; er du ikke bleven enig med mig om en Denar?

14 Tag dit og gå! Men jeg vil give denne sidste ligesom dig.

15 Eller har jeg ikke Lov at gøre med mit, hvad jeg vil? Eller er dit Øje ondt, fordi jeg er god?

16 Og da Jesus drog op til Jerusalem, tog han de tolv Disciple til Side og sagde til dem på Vejen:

17 Da gik Zebedæus's Sønners Moder til ham med sine Sønner og faldt ned for ham og vilde bede ham om noget.

18 Og da de ti hørte dette, bleve de vrede på de to Brødre.

19 Således skal det ikke være iblandt eder; men den, som vil blive stor iblandt eder, han skal være eders Tjener;

20 og den, som vil være den ypperste iblandt eder, han skal være eders Træl.

21 Og da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor Folkeskare ham.

22 Og Jesus ynkedes inderligt og rørte ved deres Øjne. Og straks bleve de seende, og de fulgte ham.

Capítulos

Bíblias