Mateus 21

1 Og da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bethfage ved Oliebjerget, da udsendte Jesus to Disciple og sagde til dem:

2 Men dette er sket, for at det skulde opfyldes, der er talt ved Profeten, som siger:

3 Siger til Zions Datter: Se, din Konge kommer til dig, sagtmodig og ridende på et Asen og på et Trældyrs Føl.

4 Men Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus befalede dem;

5 og de hentede Aseninden og Føllet og lagde deres Klæder på dem, og han satte sig derpå.

6 Men de fleste af Folkeskaren bredte deres Klæder på Vejen, andre huggede Grene af Træerne og strøede dem på Vejen.

7 Og Jesus gik ind i Guds Helligdom og uddrev alle dem, som solgte og købte i Helligdommen, og han væltede Vekselerernes Borde og Duekræmmernes Stole.

8 Og der kom blinde og lamme til ham i Helligdommen, og han helbredte dem.

9 Og han forlod dem og gik uden for Staden til Bethania og overnattede der.

10 Men da han om Morgenen igen gik ind til Staden, blev hen hungrig.

11 Men hvad tykkes eder? En Mand havde to Børn; og han gik til den første og sagde: Barn! gå hen, arbejd i Dag i min Vingård!

12 Men han svarede og sagde: Nej, jeg vil ikke; men bagefter fortrød han det og gik derhen.

13 Og han gik til den anden og sagde ligeså. Men han svarede og sagde: Ja, Herre! og gik ikke derhen.

14 Thi Johannes kom til eder på Retfærdigheds Vej, og I troede ham ikke, men Toldere og Skøger troede ham; men endskønt I så det, fortrøde I det alligevel ikke bagefter, så I troede ham.

15 Hører en anden Lignelse: Der var en Husbond, som plantede en Vingård og satte et Gærde omkring den og gravede en Perse i den og byggede et Tårn; og han lejede den ud til Vingårdsmænd og drog udenlands.

16 Men da Frugttiden nærmede sig, sendte han sine Tjenere til Vingårdsmændene for at få dens Frugter.

17 Og Vingårdsmændene grebe hans Tjenere, og en sloge de, en dræbte de, og en stenede de.

18 Atter sendte han andre Tjenere hen, flere end de første; og de gjorde ligeså med dem.

19 Men til sidst sendte han sin Søn til dem og sagde: De ville undse sig for min Søn.

20 Men da Vingårdsmændene så Sønnen, sagde de til hverandre: Det er Arvingen; kommer lader os slå ham ihjel og få hans Arv!

21 Og de grebe ham og kastede ham ud af Vingården og sloge ham ihjel.

22 Derfor siger jeg eder, at Guds Rige skal tages fra eder og gives til et Folk, som bærer dets Frugter.

23 Og da Ypperstepræsterne og Farisæerne hørte hans Lignelser, forstode de, at han talte om dem.

24 Og de søgte at gribe ham, men frygtede for Skarerne; thi de holdt ham for en Profet.

Capítulos

Bíblias