Mateus 4

1 Da blev Jesus af Ånden ført op i Ørkenen for at fristes af Djævelen.

2 Og da han havde fastet fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, blev han omsider hungrig.

3 Da. tager Djævelen ham med sig til den hellige Stad og stiller ham på Helligdommens Tinde og siger til ham:

4 Er du Guds Søn, da kast dig herned; thi der er skrevet: Han skal give sine Engle Befaling om dig, og de skulle bære dig på Hænder, for at du ikke skal støde din Fod på nogen Sten.

5 Atter tager Djævelen ham med sig op på et såre højt Bjerg og viser ham alle Verdens Riger og deres Herlighed; og han sagde til ham:

6 Alt dette vil jeg give dig, dersom du vil falde ned og tilbede mig.

7 Da forlader Djævelen ham, og se, Engle kom til ham og tjente ham.

8 Men da Jesus hørte, at Johannes var kastet i Fængsel, drog han bort til Galilæa.

9 Og han forlod Nazareth og kom og tog Bolig i Kapernaum, som ligger ved Søen, i Sebulons og Nafthalis Egne,

10 for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeten Esajas, som siger:

11 Men da han vandrede ved Galilæas Sø, så han to Brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans Broder, i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.

12 Og de forlode straks Garnene og fulgte ham.

13 Og da han derfra gik videre, så han to andre Brødre, Jakob, Zebedæus's Søn, og Johannes, hans Broder, i Skibet med deres Fader Zebedæus, i Færd med at bøde deres Garn, og han kaldte på dem.

14 Og de forlode straks Skibet og deres Fader og fulgte ham.

15 Og Jesus gik omkring i hele Galilæa, idet han lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed iblandt Folket.

16 Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Hånde Sygdomme og vare plagede af Lidelser, både besatte og månesyge og værkbrudne; og han helbredte dem.

17 Og store Skarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis og Jerusalem og Judæa og fra Landet hinsides Jordan.

Capítulos

Bíblias