Mateus 8

1 Men da han var gået ned ad Bjerget, fulgte store Skarer ham.

2 Men da han gik ind i Kapernaum, trådte en Høvedsmand hen til ham, bad ham og sagde:

3 Herre! min Dreng ligger hjemme værkbruden og, pines svarlig.

4 Men jeg siger eder, at mange skulle komme fra Øster og Vester og sidde til Bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriges Rige.

5 Og Jesus kom ind i Peters Hus og så, at hans Svigermoder lå og havde Feber.

6 Og han rørte ved hendes Hånd, og Feberen forlod hende, og hun stod op og vartede ham op.

7 Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, og han uddrev Ånderne med et Ord og helbredte alle de syge;

8 Men da Jesus så store Skarer omkring sig, befalede han at fare over til hin Side.

9 Og da han gik om Bord i Skibet, fulgte hans Disciple ham.

10 Og se, det blev en stærk Storm på Søen, så at Skibet skjultes af Bølgerne; men han sov.

11 Og da han kom over til hin Side til Gadarenernes Land, mødte ham to besatte, som kom ud fra Gravene, og de vare såre vilde, så at ingen kunde komme forbi ad den Vej.

12 Men der var langt fra dem en stor Hjord Svin, som græssede.

13 Men Hyrderne flyede og gik hen i Byen og fortalte det alt sammen, og hvorledes det var gået til med de besatte.

14 Og se, hele Byen gik ud for at møde Jesus; og da de så ham, bade de ham om; at han vilde gå bort fra deres Egn.

Capítulos

Bíblias