Mateus 9

1 Og han gik om Bord i et Skib og for over og kom til sin egen By.

2 Thi hvilket er lettest at sige: Dine Synder forlades dig, eller at sige: Stå op og gå?

3 Og han stod op og gik bort til sit Hus.

4 Men da Skarerne så det, frygtede de og priste Gud, som havde givet Menneskene en sådan Magt.

5 Og det skete, da han sad til Bords i Huset, se, da kom der mange Toldere og Syndere og sade til Bords med Jesus og hans Disciple.

6 Men ingen sætter en Lap af uvalket Klæde på et gammelt Klædebon; thi Lappen river Klædebonnet itu, og der bliver et værre Hul.

7 Og Jesus stod op og fulgte ham med sine Disciple.

8 Og se, en Kvinde, som havde haft Blodflod i tolv År, trådte hen bagfra og rørte ved Fligen af hans Klædebon;

9 Og da Jesus kom til Forstanderens Hus og så Fløjtespillerne og Hoben, som larmede, sagde han:

10 Men da Hoben var dreven ud, gik han ind og tog hende ved Hånden; og Pigen stod op.

11 Og Rygtet herom kom ud i hele den Egn.

12 Men de gik ud og udbredte Rygtet om ham i hele den Egn.

13 Men da disse gik ud, se, da førte de til ham et stumt Menneske, som var besat.

14 Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed.

15 Men da han så Skarerne, ynkedes han inderligt over dem; thi de vare vanrøgtede og forkomne som Får, der ikke have Hyrde.

Capítulos

Bíblias