Números 13

1 HERREN talede fremdeles til Moses og sagde:

2 Send nogle Mænd af Sted for at undersøge Kana'ans Land, som jeg vil give Israeliterne; een Mand af hver Fædrenestamme skal I sende, og kun Mænd, der er Øverster iblandt dem!

3 Da udsendte Moses dem fra Parans Ørken på HERRENs Bud, Mænd, der allevar Overhovederfor Israeliterne.

4 Deres Navne var følgende: Af Rubens Stamme Sjammua, Zakkurs Søn,

5 af Simeons Stamme Sjafat, Horis Søn,

6 af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn,

7 af Issakars Stamme Jigal, Josefs Søn,

8 af Efraims Stamme Hosea, Nuns Søn,

9 af Benjamins Stamme Palti, Rafus Søn,

10 af Zebulons Stamme Gaddiel, Sodis Søn,

11 af Josefs Slamme, det er Manasses Stamme, Gaddi, Susis Søn,

12 af Dans Stamme Ammiel, Gmallis Søn,

13 af Asers Stamme Setur, Mikaels Søn,

14 af Naftalis Stamme Nabi, Vofsis Søn,

15 af Gads Stamme Geuel, Mtakis Søn.

16 Det var Navnene på de Mænd, Moses udsendte for at undersøge Landet. Men Moses gav Hosea, Nuns Søn, Navnet Josua.

17 og se, hvordan Landet er, og om Folket, som bor der, er stærkt eller svagt, fåtalligt eller talrigt,

18 om Landet, de bor i, er godt eller dårligt, og om Byerne, de bor i, er Teltlejre eller Fæstninger,

19 Så drog de af Sted og undersøgte Landet lige fra Zins Ørken til Rehob, Egnen hen imod Hamat.

20 Så begav de sig op i Sydlandet og kom til Hebron; der boede Ahiman, Sjesjaj og Talmaj, Anaks Efterkommere. Men Hebron var grundlagt syv År før Zoan i Ægypten.

21 Da de nåede Esjkoldalen, afskar de en Ranke med en Drueklase, som der måtte to Mand til at bære på en Bærestang, og plukkede nogle Granatæbler og Figener.

22 Man kaldte dette Sted Esjkoldalen med Hentydning til den Drueklase, Israeliterne der skar af.

23 Efter fyrretyve Dages Forløb vendte de tilbage efter at have undersøgt Landet;

24 og de kom til Moses og Aron og hele Israeliternes Menighed i Parans Ørken i Kadesj og aflagde Beretning for dem og hele Menigheden og viste dem Landets Frugt.

25 men stærkt er Folket, som bor i Landet, og Byerne er befæstede og meget store; ja, vi så også Efterkommere af Anak der.

Capítulos

Bíblias