Números 27

1 Men Zelofhads Døtre, hvis Fader var en Søn af Hefer, en Søn af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse - de hørte altså til Josefs Søn Manasses Slægter, og deres Navne var Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza - trådte hen

2 og stillede sig frem for Moses, Præsten Eleazar, Øversterne og hele Menigheden ved Indgangen til Åbenbaringsteltet og sagde:

3 Og Moses lagde deres Sag frem for HERRENs Åsyn.

4 Da talede HERREN således til Moses:

5 Og til Israeliterne skal du tale og sige således: Når en Mand dør uden at efterlade sig nogen Søn, da skal I lade hans Arvelod gå i Arv til hans Datter;

6 har han heller ingen Datter, skal I give hans Arvelod til hans Brødre;

7 har han heller ingen Brødre, skal I give hans Arvelod til hans Farbrødre;

8 Og når du har set ud over det, skal også du samles til din Slægt ligesom din Broder Aron;

9 Og Moses talte således til HERREN:

10 fremstil ham for Præsten Eleazar og hele Menigheden og indsæt ham således i deres Påsyn;

11 og overdrag ham noget af din Værdighed, for at hele Israeliternes Menighed kan adlyde ham.

12 Moses gjorde som HERREN havde pålagt ham; han tog Josua og fremstillede ham for Præsten Eleazar og hele Menigheden;

13 og han lagde sine Hænder på ham og indsatte ham, således som HERREN havde påbudt ved Moses.

Capítulos

Bíblias