Oséias 3

1 Så købte jeg mig hende for femten Sekel Sølv og en Homer og en Letek Byg.

2 Thi i lang Tid skal Israeliterne vente uden Konge og Fyrste, uden Slagtoffer og, Stenstøtte, uden Efod og Husgud.

3 Siden skal Israeliterne omvende sig og søge HERREN deres Gud og David, deres Konge, og bævende komme til HERREN og hans Velsignelse i de sidste Dage.

Capítulos

Bíblias