Romanos 10

1 Brødre!mit Hjertes Ønske og Bøn til Gud for dem er om deres Frelse.

2 Thi jeg giver dem det Vidnesbyrd, at de have Nidkærhed for Gud, men ikke med Forstand;

3 thi da de ikke kendte Guds. Retfærdighed og tragtede efter at opstille deres egen Retfærdighed, så bøjede de sig ikke under Guds Retfærdighed.

4 Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed for hver den, som tror.

5 Moses skriver jo, at det Menneske, som gør den Retfærdighed, der er af Loven, skal leve ved den.

6 Men Retfærdigheden af Tro siger således: Sig ikke i dit Hjerte: Hvem vil fare op til Himmelen? nemlig for at hente Kristus ned;

7 eller: Hvem vil fare ned i Afgrunden? nemlig for at hente Kristus op fra de døde.

8 Men hvad,siger den? Ordet er dig nær, i din Mund og i dit Hjerte, det er det Troens Ord, som vi prædike.

9 Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i dit Hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst.

10 Thi med Hjertet tror man til Retfærdighed, og med Munden bekender man til Frelse.

11 Thi der er ikke Forskel på Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som påkalde ham.

12 Thi hver den, som påkalder Herrens Navn, skal blive frelst.

13 Hvorledes skulde de nu påkalde den, på hvem de ikke have troet? og hvorledes skulde de tro den, som de ikke have hørt? og hvorledes skulde de høre, uden der er nogen, som prædiker?

14 Altså kommer Troen af det. som høres, men det, som høres, kommer igennem Kristi Ord.

Capítulos

Bíblias