Salmos 100

1 (En Salme. Til Takofferet.) Råb af Fryd for HERREN, al jorden,

2 tjener HERREN med Glæde, kom for hans Åsyn med Jubel!

3 Kend, at HERREN er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter.

4 Gå ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange ind i hans Forgårde, tak ham og lov hans Navn!

5 Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

Capítulos

Bíblias