Salmos 11

1 Thi se, de gudløse spænder Buen, lægger Pilen til Rette på Strengen for i Mørke at ramme de oprigtige af Hjertet.

2 HERREN er i sin hellige Hal, i Himlen er HERRENs Trone; på Jorderig skuer hans Øjne ned, hans Blik ransager Menneskens Børn;

3 retfærdige og gudløse ransager HERREN; dem, der elsker Uret, hader hans Sjæl;

4 over gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl, et Stormvejr er deres tilmålte Bæger.

5 Thi retfærdig er HERREN, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Åsyn!

Capítulos

Bíblias