Salmos 117

1 Halleluja! Lovsyng HERREN, alle I Folk, pris ham, alle Stammer,

2 thi stor er hans Miskundhed mod os, HERRENs Trofasthed varer evindelig!

Capítulos

Bíblias