Salmos 12

1 (Til sangmesteren. Efter den ottende. En salme af David.) HERRE, hjælp, thi de fromme er borte, svundet er Troskab blandt Menneskens Børn;

2 de taler Løgn, den ene til den anden, med svigefulde Læber og tvedelt Hjerte.

3 Hver svigefuld Læbe udrydde HERREN, den Tunge, der taler store Ord,

4 HERRENs Ord er rene Ord, det pure, syvfold lutrede Sølv.

5 HERRE, du vogter os, værner os evigt mod denne Slægt.

6 De gudløse færdes frit overalt, når Skarn ophøjes blandt Menneskens Børn.

Capítulos

Bíblias