Salmos 140

1 (Til Sangmesteren. En Salme af David.) Red mig, HERRE, fra onde Mennesker, vær mig et Værn mod Voldsmænd,

2 der pønser på ondt i Hjertet og daglig ægger til Strid.

3 De hvæsser Tungen som Slanger, har Øglegift under deres Læber. - Sela.

4 Vogt mig, HERRE, for gudløses Hånd, vær mig et Værn mod Voldsmænd, som pønser på at bringe mig til Fald.

5 Hovmodige lægger Snarer og Strikker for mig, breder et Net for min Fod, lægger Fælder for mig ved Vejen. - Sela.

6 Jeg siger til HERREN: Du er min Gud, HERRE, lyt til min tryglende Røst!

7 HERRE, Herre, min Frelses Styrke, du skærmer mit Hoved på Stridens Dag.

8 Opfyld ej, HERRE, den gudløses Ønsker, lad ikke hans Råd have Fremgang!

9 Lad dem ikke løfte Hovedet mod mig, lad deres Trusler ramme dem selv!

10 Det regne på dem med gloende Kul, styrt dem i Dybet, ej stå de op!

11 Lad ikke Bagtaleren holde sig i Landet, ondt ramme Voldsmanden Slag i Slag!

12 Jeg ved, at HERREN vil føre de armes Sag og skaffe de fattige Ret.

13 For vist skal retfærdige prise dit Navn, oprigtige bo for dit Åsyn.

Capítulos

Bíblias