Salmos 4

1 (Til sangmesteren. Med strengespil. En salme af David.) Svar, når jeg råber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær nådig og hør min Bøn!

2 Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? - Sela.

3 Vid dog, at HERREN er mig underfuldt god; når jeg påkalder HERREN, hører han mig.

4 Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter på eders Leje og ti! - Sela.

5 Bring rette Ofre og stol på HERREN!

6 HERRE, du skænked mit Hjerte en Glæde, større end deres, da Korn og Most flød over.

7 I Fred går jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig bo alene i Tryghed.

Capítulos

Bíblias