Salmos 47

1 (Til sangmesteren. Af Koras sønner. En salme.) Alle Folkeslag, klap i Hænderne, bryd ud i jublende Lovsang for Gud!

2 Thi HERREN, den Højeste, er frygtelig, en Konge stor over hele Jorden.

3 Han bøjede Folkefærd under os og Folkeslag under vor Fod;

4 han udvalgte os vor Arvelod, Jakob hans elskedes Stolthed. - Sela.

5 Gud steg op under Jubel, HERREN under Homets Klang.

6 Syng, ja syng for Gud, syng, ja syng for vor Konge;

7 thi han er al Jordens Konge, syng en Sang for Gud.

8 Gud har vist, han er Folkenes Konge, på sin hellige Trone har Gud taget Sæde.

9 Folkenes Stormænd samles med Folket, der tilhører Abrahams Gud; thi Guds er Jordens Skjolde, højt ophøjet er han!

Capítulos

Bíblias